ItihaasakGurudwaras.com A Journey To Historical Gurudwara Sahibs

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   

 
 

चार साहिबजादे

  साहिबजादा अजीत सिंह जी साहिबजादा जुझार सिंह जी  
  साहिबजादा जोरावर सिंह जी साहिबजादा फ़तिह सिंह जी  
  पांच पिआरे  
  भाई दया सिंह जी भाई मोहकम सिंह जी  
  भाई साहिब सिंह जी भाई धरम सिंह जी  
  भाई हिमत सिंह जी    
 

चाली मुकते

 
  1.  ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 2.  ਭਾਈ ਸਾਧੁ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  3.  ਭਾਈ ਸਰਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 4.  ਭਾਈ ਸਹੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  5.  ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 6.  ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  7.  ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 8.  ਭਾਈ ਹਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  9.  ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 10. ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  11. ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 12. ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  13. ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 14. ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  15.ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 16. ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  17. ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 18. ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  19. ਭਾਈ ਗਰਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 20. ਭਾਈ ਚੰਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  21. ਭਾਈ ਜ਼ਾਦੋ ਸਿੰਘ ਜੀ 22. ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  23. ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 24. ਭਾਈ ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  25. ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 26. ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  27. ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 28. ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  29. ਭਾਈ ਧਨਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ 30. ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  31. ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 32. ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  33. ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 34. ਭਾਈ ਭੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  35. ਭਾਈ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 36. ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  37. ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 38. ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  39. ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ 40. ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ  
  ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ  
  ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਦਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ  
   ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ    
ItihaasakGurudwaras.com