ਚਾਰ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ

  ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫ਼ਤੇਹ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ  
  ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  ਭਾਈ ਹਿਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ    
 

ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ

 
  1.  ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 2.  ਭਾਈ ਸਾਧੁ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  3.  ਭਾਈ ਸਰਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 4.  ਭਾਈ ਸਹੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  5.  ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 6.  ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  7.  ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 8.  ਭਾਈ ਹਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  9.  ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 10.  ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  11.  ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 12.  ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  13.  ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 14.  ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  15. ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 16.  ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  17.  ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 18.  ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  19.  ਭਾਈ ਗਰਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 20.  ਭਾਈ ਚੰਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  21.  ਭਾਈ ਜ਼ਾਦੋ ਸਿੰਘ ਜੀ 22.  ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  23.  ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 24.  ਭਾਈ ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  25.  ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 26.  ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  27.  ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 28.  ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  29.  ਭਾਈ ਧਨਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ 30.  ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  31.  ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 32.  ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  33.  ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 34.  ਭਾਈ ਭੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  35.  ਭਾਈ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 36.  ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  37.  ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 38.  ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  39.  ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ 40.  ਭਾਈ ਲਕਸ਼ਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ  
  ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ  
  ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਦਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ  
  ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ  
   ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ