itihaasakGurudwaras.com, A Journey through Sikh History 
  JANAM ASTHAN SRI GURU TEGBAHADUR SAHIB JI
  VIVAH ASTHAN SRI GURU TEGBAHADUR SAHIB JI
  GURGADI ASTHAN SRI GURU TEGBAHADUR SAHIB JI
  SHAHEEDI ASTHAN SRI GURU TEGBAHADUR SAHIB JI
  SIS SANSKAR ASTHAN SRI GURU TEGBAHADUR SAHIB JI
  DEH (SHAREER) SANSKAR ASTHAN SRI GURU TEGBAHADUR SAHIB JI
HistoricalGurudwaras.com