itihaasakGurudwaras.com, A Journey through Sikh HistoryBharuch
  GURDWARA SRI CHADAR SAHIB, BHARUCH
Dwarka
  GURDWARA SRI GURU NANAK DEV JI ATE BHAI MOHKAM SINGH JI, BEYT DWARKA
Junagadh
  GURDWARA SRI CHARAN PADUKA SAHIB, JUNAGARH
Kuchh
  GURDWARA SRI NANAK DARBAR SAHIB, LAKHPAT
Vadodara (Baroda)
  GURDWARA SRI NANAKVADI SAHIB, VADODARA


HistoricalGurudwaras.com