HistoricalGurudwaras.com, A Journey through Sikh History
HistoricalGurudwaras.com

ਪੰਜਾਬੀ   हिन्दी

 
 • GURDWARA BABA ATAL SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA BABA DEEP SINGH JI SHAHEED (ANTIM SANSKAR ASTHAN), AMRITSAR
 • GURDWARA BABA DEEP SINGH JI SHAHEED (SHAHEEDI ASTHAN), AMRITSAR
 • GURDWARA BEED BABA BUDAA SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA BABE SHAHEEDAN SAHIB PATSHAHI PANVIN, GURU KI WADALI
 • GURDWARA SRI BUNGA SAHIB PATSHAHI CHEVIN, SATHIALA
 • GURDWARA BHAI MANJ DA KHOOH SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA DARSHANI DEORI SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA DUKH BHANJANI BER SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA JANAM ASTHAAN SRI GURU AMAR DAS JI, BASERKE
 • GURDWARA SRI JANAM ASTHAN BABA BUDHA JI SAHIB, KATHU NANGAL
 • GURDWARA SRI JANAM ASTHAN BHAI JEEVAN SINGH JI SAHIB, RAMDAAS
 • GURDWARA MATA KAULSAR SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA PATSHAHI 6 DHAND, DHAND
 • GURDWARA SRI AKAL TAKHAT SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI ATARI SAHIB SULTANVIND, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI BABA BAKAALA SAHIB, BABA BAKALA
 • GURDWARA SRI BHAI SHALO DA TOBHA SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI BHANDARA SAHIB, RAMDAAS
 • GURDWARA SRI BIBEKSAR SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI CHEHARTA SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI DAMDAMA SAHIB GURU KI WADALI, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI GURU ARJAN DEV JI, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI GURU NANAK DEV JI, VEROKE
 • GURDWARA SRI GURU KA BAAG, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI GURU KA MAHAL, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI GURU KI WADALI, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI GURUSAR PATSHAHI CHEVIN SAHIB, MADOKE BRAR
 • GURDWARA SRI GURUSAR SATLANI SAHIB, HOSHIARNAGAR
 • GURDWARA SRI HARIMANDIR SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI LACHIBER SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA KILA SRI LOHGARH SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI MANJI SAHIB HARIMANDIR SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI MANJI SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI MATA GANGA JI SAHIB, BABA BAKALA
 • GURDWARA SRI NANAKSAR SAHIB, VERKA
 • GURDWARA SRI NANAKSAR SAHIB, SATHIALA
 • GURDWARA SRI PATSAHAHI NAUVIN, VALLA
 • GURDWARA SRI PIPLI SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI PLAHA SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI RAAM SAR SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI SAMADH BABA BUDHA JI SAHIB, RAMDAAS
 • GURDWARA SRI SANGRAANA SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI SANH SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI SUKHA JI SAHIB, RAMDAAS
 • GURDWARA SRI TAHLI (SANTOKHSAR) SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI THAM SAHIB, UDOKE
 • GURDWARA SRI TAP ASTHAN BABA BUDHA JI SAHIB, RAMDAAS
 • GURDWARA SRI GURU TEGBAHADUR SAHIB, SATHIALA
 • GURDWARA SRI THADA SAHIB, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI THADA SAHIB PATSHAHI NAUVIN, AMRITSAR
 • GURDWARA SRI TOOT SAHIB, AMRITSAR


 •  
    FIVE SROVARS OF AMRITSAR

 • SROVAR SHRI HARIMANDIR SAHIB
 • SROVAR SHRI MATA KAULSAR SAHIB
 • SROVAR SHRI MANJI SAHIB
 • SROVAR SHRI BIBEKSAR SAHIB
 • SROVAR SHRI SANTOKHSAR SAHIB


 • FIRST SROVARS OF SIKHISM

 • SROVAR SHRI SANTOKHSAR SAHIB


 • GURUDWARA SAHIB SITUATED WITH IN AMRITSAR CITY  HistoricalGurudwaras.com