ItihaasakGurudwaras.com A Journey To Historical Gurudwara Sahibs

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   
ItihaasakGurudwaras.com

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਜੀਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਪਿਛੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ | ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ | ਜੱਟ ਮਰ ਕੇ ਤਿਤਰ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਣੀਆ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈ ਗਿਆ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਤਿਤਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਉਤਾਰੀ | ਇਥੇ ਉਹ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਨਿਆਂ ਸੀ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪੋੜ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲ ਕਢਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਵਿਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ |

ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ;- ੧੧ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੨੦੧੦
 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ :-
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਜੀਦਪੁਰ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ:-
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ

 • ਪਤਾ:-
  ਪਿੰਡ ਬ੍ਜੀਦ੍ਪੁਰ
  ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼੍ਪੁਰ
  ਰਾਜ:- ਪੰਜਾਬ
  ਫੋਨ ਨੰਬਰ:-੦੦੯੧-੧੬੩੨-੨੭੯੦੭੯
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com