ItihaasakGurudwaras.com A Journey To Historical Gurudwara Sahibs

ENGLISH     ਪੰਜਾਬੀ     हिन्दी   
ItihaasakGurudwaras.com

ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਭੁਪਾਲ ਜ਼ਿੱਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਆਏ(ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੋਵੀਂਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਸ਼ੋਬਿਤ ਹੈ), ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਅਗੇ ਚਲੇ ਗਏ | ਜਦ ਰਾਮਦਾਸਿਏ ਸਿਖ ਭਾਈ ਬਿਰਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛੇ ਭਜੇ | ਭਾਈ ਬਿਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਣ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਇਕ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਨ ਗਏ | ਭਾਈ ਬਿਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਿਤੀ | ਦੁਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਰਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦਿਤਾ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ :- ੧੩ ਮਾਰਚ ੨੦੧੦
 
ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:-
ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ :- :-
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ

 • ਪਤਾ:-
  ਭੁਪਾਲ
  ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ
  ਰਾਜ:- ਪੰਜਾਬ
  ਫੋਨ ਨੰਬਰ:-
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com