ItihaasakGurudwaras.com A Journey To Historical Gurudwara Sahibs

ENGLISH     ਪੰਜਾਬੀ     हिन्दी   
ItihaasakGurudwaras.com

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਲਾਹੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ | ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਖੋ ਲਏ ਸੀ | ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਿਆ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ | ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਹੈ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜੀਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਹੁਚੇ | ਪੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ | ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣਕੇ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ | ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਬੇਗਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਕੇ ਹਾਕਿਮ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਥੇ ਪੰਹੁਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਗੇ | ਹਾਕਿਮਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਸੀ | ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਭਜ ਗਏ | ਹਾਕਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹਾਕਿਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ | ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਥੇ ਭੱਠੀ (ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ, ਪਁਟੀ ) ਤੇ ਪੰਹੁਚੇ ਅਤੇ ਲੁਕਣ ਲਈ ਜਗਾਹ ਪੁਛੀ | ਭੱਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੱਠੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ | ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ | ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁਵਾਊਣ ਲਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ

 
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ :-
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ :-
 • ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ

 • ਪਤਾ :-
  ਪੱਟੀ
  ਜ਼ਿਲਾ :- ਤਰਨ ਤਾਰਨ
  ਰਾਜ :- ਪੰਜਾਬ
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com