ItihaasakGurudwaras.com A Journey To Historical Gurudwara Sahibs

ENGLISH     ਪੰਜਾਬੀ     हिन्दी   

 
ਧੋਲਪੁਰ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਚਕੁੰਡ, ਧੋਲਪੁਰ


 • ਚੁਰੂ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਵਾ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਢਾਣੀ ਸਹਾਰਨਾ ਵਾਲੀ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਜੇਵਾਣਾ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਾਨਗਰ


 • ਹਨੁਮਾਨਗੜ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੁਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਹਰ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹਨੁਮਾਨਗੜ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਾਤਸਰ

 • ਬਿਕਾਨੇਰ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਲਾਇਤ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਖਰਣ


 • ਜੈਪੁਰ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਦੂ ਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਰਾਇਣਾ

 • ਅਜਮੇਰ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਸ਼ਕਰ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਮੇਰ


 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ
 • ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁਡਾ ਜੌਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਤਸਰ
 • ItihaasakGurudwaras.com