ItihaasakGurudwaras.com A Journey To Historical Gurudwara Sahibs

ENGLISH     ਪੰਜਾਬੀ     हिन्दी   

ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਕੋਠਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋ ਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰ ਵਾਲ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਥੇ ਰੁਕੇ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪ ਥ ਰ ਰ ਖਿਆ | ਪ ਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਲਾ ਢ ਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਤੋਂ ਰਵਾਲਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ

ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ;- ੧੬ ਅਗ੍ਸ੍ਤ, ੨੦੦੮
 
ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ :-
ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ :-
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ

 • ਪਤਾ:-
  ਗੁਰੂ ਕੋਠਾ
  ਜ਼ਿਲ਼ਾ- ਮੰਡੀ
  ਰਾਜ :- ਹਿਮਾਚ੍ਲ ਪ੍ਰ੍ਦੇਸ਼
  ਫੋਨ ਨੰਬਰ:-
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com