ItihaasakGurudwaras.com A Journey To Historical Gurudwara Sahibs

ENGLISH     ਪੰਜਾਬੀ     हिन्दी   

ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰ੍ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਲੀਭੀਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵਿਚ ਲਕੜ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰ ਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸ ਤ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ | ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਧਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਲੀ ਭੀਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਉਥੇ ਪ ਹੁੰਚਿਆ । ਜਦ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰ ਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉ ਹ ਨਾਂ ਦੇ ਚਰਣੀ ਪੈ ਗਿਆ |(ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹ ਰ ਗੋ ਬਿੰ ਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗ ਵਾਲਿਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ੫੨ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ) ਰਾਜਾ ਬਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੀ ਅਤੇ ਪਿਲੀਭੀਤ ਲੈ ਕਿ ਆਇਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਇਥੇ ਇਕ ਕੋਹੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਜੋੜੇਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਥੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।

ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ;- ੨੦ ਮਾਰ੍ਚ, ੨੦੦੯
 
ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ :-
ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਿਲੀਭੀਤ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ :-
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

 • ਪਤਾ:-
  ਲ੍ਕ੍ੜ ਬਾਜਾਰ
  ਪਿਲੀਭੀਤ
  ਜਿਲਾ :- ਪਿਲੀਭੀਤ
  ਰਾਜ :- ਉਤਰ ਪ੍ਰ੍ਦੇਸ਼
  ਫੋਨ ਨੰਬਰ:-
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com