ItihaasakGurudwaras.com A Journey To Historical Gurudwara Sahibs

ENGLISH     ਪੰਜਾਬੀ     हिन्दी   

ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਟਾੰਡਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਹੁਚੇ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਿ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ | ਰੁਹੇਲਾ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮੁਲ ਵੇਚ ਦਿਤਾ | ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਤਾਂ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾ ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਪਰ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮਨਣ ਤੇ ਜਦ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੰਡਾ ਲਗਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ | ਫ਼ਿਰ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਕੋਲੋ ਚਕੀ ਪਿਸਵਾਈ ਪਰ ਚਕੀ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਟਾ ਇਕ ਬੁਕ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਫ਼ਕੀਰ ਹੈ (ਉਸ ਜਗਹ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ) | ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ | ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਨ ਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਰੋੜੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠ ਗਏ |

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ

ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ :- ੨੨ ਮਾਰ੍ਚ, ੨੦੦੯
 
ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:-
ਗੂਰੁਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ :-
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

 • ਪਤਾ
  ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ
  ਖਟੀਮਾ
  ਜਿਲਾ :- ਉਧ੍ਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
  ਰਾਜ :- ਉਤਰਾਖੰਡ
  ਫੋਨ ਨੰਬਰ:-
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com