ItihaasakGurudwaras.com A Journey To Historical Gurudwara Sahibs

ENGLISH     ਪੰਜਾਬੀ     हिन्दी   

ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਟਾੰਡਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਹੁਚੇ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਿ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ | ਰੁਹੇਲਾ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲ ਵੇਚ ਦਿਤਾ | ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਉਡਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰਖਾਂਗਾ ਉਹ ਬਾਗ ਸੁਕ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਮਨਣ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਗ ਮੁੜ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ (ਉਸ ਜਗਹ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ)| ਇਹ ਵੇਖ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ | ਰੁਹੇਲਾ ਪਠਾਨ ਫ਼ਿਰ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤਾ | ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਤਾਂ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾ ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਪਰ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮਨਣ ਤੇ ਜਦ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੰਡਾ ਲਗਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹੋ ਗ ਈਆਂ (ਉਸ ਜਗਹ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ) | ਫ਼ਿਰ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਕੋਲੋ ਚਕੀ ਪਿਸਵਾਈ ਪਰ ਚਕੀ ਪੀਸ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਟਾ ਇਕ ਬੁਕ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਫ਼ਕੀਰ ਹੈ (ਉਸ ਜਗਹ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ) | ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ | ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਿਰ ਰੋੜੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠ ਗਏ | ਤਿਸਰੀ ਵਾਰ ਰੁਹੇਲਾ ਪਠਾਨ ਫ਼ਿਰ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚ ਦਿਤਾ | ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ | ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਜੋ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੁੱਟ ਉਚੀ ਸੀ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਵਾਜ਼ਾ ਖਿਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ (ਉਸ ਜਗਹ ਗੁਰੁਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ) | ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕ ਗਿਆ | ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਮਸੀਤ ਅੰਦਰ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ | ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ | ਉਸ ਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੁਹੇਲੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦਿਤਾ |

ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ :- ੨੨ ਮਾਰ੍ਚ, ੨੦੦੯
 
ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ :-
ਗੂਰੁਦਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ :-
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

 • ਪਤਾ
  ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ
  ਖਟੀਮਾ
  ਜਿਲਾ :- ਉਧ੍ਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
  ਰਾਜ :- ਉਤਰਾਖੰਡ
  ਫੋਨ ਨੰਬਰ:-
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com