ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਰਿਦਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਨਖਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਅਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗਂਗਾ ਪੁਜਾ ਕਰਨ ਹਰਿਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ | ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਸਨ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਂਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਿਤੀ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ :- ੨੦ ਮਾਰਚ, ੨੦੦੯
 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:-
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਹਰਿਦਵਾਰ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ :-
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

 • ਪਤਾ
  ਕੰਖ੍ਲ, ਹਰਿਦਵਾਰ
  ਜਿਲਾ :-ਹਰਿਦਵਾਰ
  ਰਾਜ :- ਉਤਰਾਖੰਡ
  ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:-
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com