ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   


ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੀ ਸੰਗਤ, ਪਟਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਊ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਨਾਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਗਨ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨਾਰ ਤੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਚਾ ਫ਼ਗੁਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਸਾਰਾਮ

ItihaasakGurudwaras.com