ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਟਾੰਡਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਹੁਚੇ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਿ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ | ਰੁਹੇਲਾ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮੁਲ ਵੇਚ ਦਿਤਾ | ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ | ਬਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੁੱਟ ਉਚੀ ਸੀ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਵਾਜ਼ਾ ਖਿਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ | ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕ ਗਿਆ | ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਮਸੀਤ ਅੰਦਰ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ | ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ | ਉਸ ਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੁਹੇਲੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦਿਤਾ |

ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ :- ੨੨ ਮਾਰ੍ਚ, ੨੦੦੯
 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:-
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਂਡਾ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ :-
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

 • ਪਤਾ
  ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ
  ਖਟੀਮਾ
  ਜਿਲਾ :- ਉਧ੍ਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
  ਰਾਜ :- ਉਤਰਾਖੰਡ
  ਫੋਨ ਨੰਬਰ:-
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com