ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਹੁਚੇ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਿ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ | ਰੁਹੇਲਾ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮੁਲ ਵੇਚ ਦਿਤਾ | ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾ ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਪਰ ਪਠਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮਨਣ ਤੇ ਜਦ ਬਾਲਕ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੰਡਾ ਲਗਾਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ | ਫ਼ਿਰ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ ਕੋਲੋ ਚੱਕੀ ਪਿਸਵਾਈ ਪਰ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆੱਟਾ ਇਕ ਬੁਕ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਫ਼ਕੀਰ ਹੈ (ਉਸ ਜਗਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ) | ਪਠਾਨ ਨੇ ਬਾਲਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ | ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਰੋੜੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠ ਗਏ | ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ

ਤ੍ਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ :- ੨੨ ਮਾਰ੍ਚ, ੨੦੦੯
 
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ
 
 
  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:-
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਂਡਾ

ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ :-
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

 • ਪਤਾ
  ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ
  ਖਟੀਮਾ
  ਜਿਲਾ :- ਉਧ੍ਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
  ਰਾਜ :- ਉਤਰਾਖੰਡ
  ਫੋਨ ਨੰਬਰ:-
   

   
   
  ItihaasakGurudwaras.com