ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   
ItihaasakGurudwaras.com

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਘੁਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਹਾਲੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੀਟਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਬੇੜਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਡਮੰਗੋਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਲਾ ਬਹਾਦਰਗੜ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗੌਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਗੇੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ , ਕਮਾਲਪੁਰ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੌਦੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਹਟਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਂਵੀ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਹਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਾਦਰਗੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਣਾ

ItihaasakGurudwaras.com