ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬੀ     ENGLISH     हिन्दी   
ItihaasakGurudwaras.com

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਡਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਲਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਝੋਟਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਘੇਰ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸੀ ਬੱਗਸਰ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਰਾਜ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁਰਜ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਥਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਟਗੁਰੂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੰਦੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੰਡਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਾ ਭਾਈ ਕਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੂਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਤਰਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਂਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗੜ
NEXT

ItihaasakGurudwaras.com